Zorggasten die een zorgboerderij of zorgneerhof zoeken, hebben nood aan hulpverlening en activiteiten om zich sociaal te kunnen ontplooien en zich gemakkelijker kunnen integreren in de maatschappij of een welbepaald milieu. De zorggast moet zich er goed in zijn/haar vel voelen.

Om de inclusie te bevorderen moet de zorgboerderij of zorgneerhof beantwoorden aan bepaalde criteria als structuur en organisatie in het werk of de activiteiten passend aan de mogelijkheden van de groep zorggasten of de individuele zorggast. De zorgboer en zijn werknemers gaan probleemoplossend te werk volgens een eerder opgesteld plan met de individuele begeleider vanuit de familiale omgeving of hetzij een professionele begeleider uit de instelling waar de zorggast hoofdzakelijk verblijft.

Het werken op maat van een ieders mogelijkheid, liefst in een rustige groene kleinschalige en beschermde omgeving, biedt de meeste garantie op individuele voldoening.

Een van onze hoofdprincipes, is dat we op de zorgboerderij of zorgneerhof, spontaan de context verkiezen van de landbouw, de dieren en het groenmanagement. Deze passen we toe als therapie bijgestaan door professionele humane verzorgers waar nodig maar niet als professionele hulpverleners.

Visie