In het zorgneerhof verzorgen we interactieve bezigheden en belevingsmomenten met dieren en hof- en tuinactiviteiten voor welbepaalde doelgroepen om dusdanig inclusie en integratie te bevorderen evenals inter-generatie contacten te bewerkstelligen en bevorderen.

In de groene zorgwerking hebben we een pedagogische project in samenwerking met lagere scholen uit de buurt, woonzorgcentra, voorzieningen voor mensen met een beperking.

In het dierenasiel voor vogels verzorgen en vangen we kleine dieren op, vooral exotische en siervogels.

We hebben ook therapiedieren zoals konijnen, zijdehoenderen, pandua’s en cavia’s.